Presentationsbild för Filmvision Finland nummer 2.

Bästa läsare!

Filmvision Finland presenterar härmed sitt andra webbnummer under temat “Vems är arenan?” Med arena menar vi den skådeplats, estrad, scen där filmskapares och mediekonstnärers verk ges synlighet. Den kan idag skifta från en biografduk, en tv-skärm, en mobiltelefon, eller en utställningslokal.

Rubriken syftar även på frågeställningen om vilka aktörer som lyfts fram i programmens presentationstexter på Yle Arenan. Efter en koll, på vem eller vilka som olika produktionsbolag presenterar i texterna, visade det sig att det fanns en stor variation. Vi ville ta reda på hur det förhåller sig; hur direktiven ser ut; vem som i slutändan bestämmer.

Mediekonstnärer är aktörer som sällan synliggörs på en större arena. Det har fått oss att undra över vad som egentligen är skillnaden mellan medie- och filmkonst? Varför har svenskspråkiga mediekonstnärer, som vunnit fina priser på filmfestivaler, inte blivit framlyfta i finlandssvensk media? Det är kanhända som Helen Korpak konstaterade i en recension i HBL 14.12.2022, om den pågående David Lynch-utställningen i Helsingfors, att konst (eller experimentell filmkonst för den delen) bara intresserar medierna om man är lika känd som Lynch eller Brad Pitt. Därför vill vi på Filmvision Finlands arena även lyfta fram bildkonstnärer som jobbar med rörlig bild och film. 

Gästskribenter i detta nummer är journalisten och dokumentärfilmaren Hanna Nordenswan, som i en essä reflekterar över vem som har rätt att berätta vilken historia på vilken arena. 

Vi har även glädjen att presentera två kolumner av Victoria Forsman och Gunilla Hemming. Victoria Forsman, som går tredje året på Yrkeshögskolan Arcadas film- och mediautbildning, reflekterar över hur studiearenan sett ut under pandemiåren och om sin framtida yrkesarena. 

Gunilla Hemming, med lång yrkeserfarenhet inom att skriva både för teater och tv, reflekterar – utifrån förra webb-numrets artikel om Svenska Yles strypta stöd till finlandssvensk kortfilm – över hur kulturpolitiken och det finlandssvenska medielandskapet såg ut förr och hur det ter sig att se ut i framtiden.

Med hopp om givande läsning!

Anna-Sofia Nylund & Camilla Roos

Filmvision Finlands ansvariga redaktörer

Andra intressanta artiklar

Mary Gestrin

Ett samtal med Filmpoolen

Intervju med Mary Gestrin, ansvarig för Filmpoolen. Vilken är fondernas vision för den finlandssvenska filmen? Vad bör vi som filmskapare fundera på när vi skickar in våra ansökningar?

Bild från inspelningen av Sawandi Groskind och Kim Ekbergs film XXL.foto Saarlotta Virri.

Konstnärlig frihet med film utan pengar

Det finns otaliga filmskapare som har börjat göra film med väldigt liten eller helt utan finansiering. Lågbudgetfilmen är ibland det enda alternativet för att överhuvudtaget kunna skapa ett verk.

Neljän päivän läheisyys, Bild: Katri Naukkarinen.

Film är teaterns nya skådespelare

Att använda film på teater var en stor boom runt 2010-talet, men fortfarande finns video som element i teaterföreställningar kvar.

Filminspelning av Koka Björn på Jackarby gård. Foto: Helena Nymark.

Bakom kulisserna – Rapport från en filminspelning på Jackarby gård

En titt bakom kulisserna för tv-serien Koka björn genom en intervju med Helena Nymark som var på plats under inspelningen.