Collage av bilder från Filmvision Finland nummer 3.

Bästa läsare!

Sommaren är runt hörnet men innan det passar vi på att publicera nummer 3 av Filmvision Finland. I det här numret har vi behandlat språk ur olika synvinklar; formspråk, filmspråk och språket i filmer.

Det här numrets kolumnist Johan Fagerudd skriver om sin inställning till att skådespela på olika språk. Vår gästskribent Kyösti Linna reflekterar över reality versus dokumentär genom två österbottniska realityserier, där han utgår från sitt perspektiv som inslagsproducent. 

Camilla Roos minns sin ungdom läsupplevelse och reflekterar över vad som händer med finlandssvenska romaner som adapteras med utländsk finansiering och utländska skådespelare. 

Metafilm är en genre som vi hittills inte har sett så mycket av i Svenskfinland. Anna-Sofia Nylund funderar på gränsen mellan sanning och fiktion i en essä om metafilmens formspråk. 

Trevlig läsning!

Andra intressanta artiklar

Yle logo i hörnet, texten the end framför en filmrulle.

Finns det en framtid för den finlandssvenska dramafilmen?

Viktor Granö belyser och diskuterar läget mot bakgrund av Svenska Yles beslut om att sluta finansiera kortfilmer.

Skärmdump från yle arenan.

Vem får credit på YLE Arenan?

För en tid sedan diskuterades i Facebook-gruppen Film-, tv- och medieaktörer i Svenskfinland vem som avgör hur presentationstexten ska skrivas för produktioner som visas på Yle Arenan.

Bild från inspelning, flera människor står i en grupp med en kamera. Bild: privat.

Kan man studera film på distans?

En tredjeårsstuderandes tillbakablickar om att studera manus och regi mitt i en pandemi.

Presentationsbild för Filmvison Finland nummer 2.

Bästa läsare!

Filmvision Finland presenterar härmed sitt andra webbnummer under temat “Vems är arenan?” Med arena menar vi den skådeplats, estrad, scen där filmskapares och mediekonstnärers verk ges synlighet. Den kan idag skifta från en biografduk, en tv-skärm, en mobiltelefon, eller en utställningslokal.